Něco o kapele

Hrajeme velice různorodou hudbu. Při naší produkci můžete slyšet OLD TIME, BLUEGRASS, COUNTRY, ISLANDISH nebo PÍSNĚ TRAMPSKÉ.

Možná si kladete otázku proč tolik žánrů, ale naše začátky jsou spojeny s Trampskou osadou TOULAVÍ JEZDCI. Takže hraní u ohýnku a tím pádem i pestrost žánrů.

  OLD TIME - Hillbilly music nebo old-time music, podle teoretiků správněji tzv. mountain music, jak se nazývá hudba horalů Appalačského pohoří. Velká část skladeb má svůj původ v anglo-americkém folklóru i ve skladbách ostatních národů, přicházejících do Ameriky. Zároveň byl ovlivněn některými prvky dobové populární hudby amerického Severu a jazzu.

( Zdroj - WIKIPEDIE vybráno z hesla Bluegrass. )

 BLUEGRASS - Bluegrass je hudební styl, který vznikl kolem roku 1945 ve Spojených státech. Patří do skupiny stylů, které se nazývají Country & Western Music. Tato hudba se původně hrála v oblasti amerického Jihu (Appalačské pohoří, Kentucky, Jižní a Severní Karolína).

( Zdroj - WIKIPEDIE vybráno z hesla Bluegrass.)

  ISLANDISH - Toto slovo znamená v překladu OSTROVNÍ, je tím míněno písně z Anglie, Skotska nebo Irska a přilehlých ostrovů. Jelikož se nám nelíbí zaběhnutý výraz Celtic music či Keltská hudba, používáme výraz, který lépe vystihuje co hrajeme.

WIKIPEDIE píše o keltské hudbě toto: Keltská hudba je pojem využívaný hudebními vydavatelstvími, obchody a časopisy k popisu rozsáhlé skupiny hudebních žánrů, které se vyvinuly z lidových hudebních tradic keltského etnika, žijícího v západní Evropě (Skotsko, Wales, Irsko, Bretaň). Neexistuje tedy něco jako „pravá keltská hudba“, termín se může vztahovat jak k ústně šířené tradiční tvorbě, tak k nahrávané populární hudbě. Ta často obsahuje jen nepatrné známky původní lidové hudby, její význam tkví ovšem v přizpůsobování keltských tradic moderní, globální kultuře.

( Zdroj - WIKIPEDIE vybráno z hesla Keltská hudba. )

COUNTRY - Country (anglicky: Country music) je americký hudební styl, jehož počátky sahají do konce 18. století. Do popředí se pak dostal ve dvacátých letech 20. století. Byl výrazně ovlivněn hudbou španělských, francouzských a irských přistěhovalců.Typickými hudebními nástroji jsou: kytara (akustická i elektrická), steel kytara, housle, baskytara, bicí, klávesové nástroje.

( Zdroj - WIKIPEDIE vybráno z hesla Country. )

  TRAMPSKÁ PÍSEŇ - Zprvu se jednalo o jednoduchou zcela neformální a spontánní lidovou zábavu provozovanou zejména o víkendech u táborových, besedních a osadních ohňů za doprovodu kytar. První trampské písničky mívaly jednoduchý nápěv i harmonii, prostý text a bývaly zpívány zpravidla větším počtem amatérských zpěváků a to většinou vícehlasně. Jejich náměty mívaly silně romantický nádech, někdy byly tyto náměty značně sentimentální. Tato spontánní lidová hudba vznikla z nejrůznějších inspiračních zdrojů, jedním z takových zdrojů byla, mimo jiné, také četba dobrodružné literatury z prostředí Divokého západu a exotických krajin vůbec. Po hudební stránce tato hudba vzešla jak z tradic české lidovky, dále z tradice kramářských písní, tradic dělnických zpěváckých spolků, jakož i z tradic obrozeneckého zpívání (popřípadě i z tradice kabaretních kupletů) . Hudba jako taková byla velmi silně ovlivněna i tehdejším úplně novým hudebním stylem, jímž byl jazz. Tento nový hudební žánr právě v té době prožíval období svého bouřlivého rozvoje po celém světě. Nicméně celá řada původních trampských autorů byla nakonec úspěšná v tom smyslu, že relativně velké množství jejich písniček posléze téměř zlidovělo a nakonec bylo často vstřebáno právě vznikajícím gramofonovým průmyslem i novým informačním médiem té doby jímž bylo (kromě filmu) zejména rádio, tedy Československý rozhlas. Z celé řady tehdejších nadprůměrných trampských hudebních tvůrců uveďme např. Jarku Mottla, Edu Fořta, Jendu Kordu či Mirko Vostrého, z interpretů pak vokální skupinu Settleři či současné nestory tohoto žánru Duo Červánek.

( Zdroj - WIKIPEDIE vybráno z hesla Trampská hudba. )